Armaturen Cross har formen av en triangel. Mönster kan byggas med enbart Cross men fungerar även utmärkt tillsammans med andra TileLight-armaturer som t ex Square. Montage i dolt bärverk, ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofiler. Tak och armatur blir en helhet. Samtliga TileLight-armaturer kan dock levereras för standardiserade bärverkstak, typ T-24.

KONCEPTARMATUR - TILELIGHT
TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar.

PRODUKTBLAD

Bow
Circle
Cross
Pattern
Pin
Square
Turn
Wallwasher Trim