Armaturen Pin ger ett elegant ljus i taket. Pin kan med fördel användas för riktningsskapande / flödesskapande belysning. I kombination med Bow kan unik belysning skapas. Montage i dolt  bärverk, ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofiler. Tak och armatur blir en helhet. Samtliga TileLight-armaturer kan dock levereras för standardiserade bärverkstak, typ T-24.

KONCEPTARMATUR - TILELIGHT
TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar.

PRODUKTBLAD

Bow
Circle
Cross
Pattern
Pin
Square
Turn
Wallwasher Trim