TileLight Design Tool

You can easily test different patterns within the TileLight concept using our design tool. Drag and drop to find the patterns that suit your application.


  1. Rotera plattan genom att klicka på den.
  2. Välj "Skapa PDF” och ladda ner när du är klar med designen.

Skapa PDF